παιδίον ποιῆσαι -> have a baby, have made a child, have a child

spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 813860
  • Gender:Male
 • point d’amour
παιδίον ποιῆσαι -> have a baby
« Last Edit: Yesterday at 21:31:46 by spiros »


billberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6048
  • Gender:Male
 • Words ail me.
The phrase is only attested for a woman in Plutarch’s Coniugalia praecepta (Γαμικὰ Παραγγέλματα, “Advice to Bride and Groom”), Wyttenbach page 145, section D, line 6: Παιδίον μὲν γὰρ οὐδεμία ποτὲ γυνὴ λέγεται ποιῆσαι δίχα κοινωνίας ἀνδρός (lit. “No female is ever said to have made a child apart from communion with a male”).  That rather odd and awkward phrase to designate a woman's action is surprising in an author as voluble and sophisticated as Plutarch.  The Oxford boys cite Plutarch’s work in Wyttenbach’s edition, even though Wyttenbach himself quite reasonably emended ποιῆσαι to κυῆσαι (“to be pregnant with”).  (Νote τὰ δ' ἄμορφα κυήματα in the sentence immediately following in the Coniug. praecept.) 

Search Tools