ἀνιαρῶς τε φέρει τὴν τελευτὴν, καίτοι γε τὸν πρόσθεν χρόνον διαχλευάζων τοὺς μορμολυττομένους τὸν θάνατον, καὶ πρᾴως ἐπιτωθάζων –> he bears death with grief, although in a former time he criticized, and mildly derided, those that were fearing death

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 815673
    • Gender:Male
  • point d’amour
ἀνιαρῶς τε φέρει τὴν τελευτὴν, καίτοιγε τὸν πρόσθεν χρόνον διαχλευάζων τοὺς μορμολυττομένους τὸν θάνατον, καὶ πρᾴως ἐπιτωθάζων –> he bears death with grief, although in a former time he criticized, and mildly derided, those that were fearing death. (Plato, Spuria 367b6-8)
http://www.fromreformationtoreformation.com/post/de-moor-v-9-eternal-generation-defended-against-the-remonstrants-part-2
« Last Edit: 12 Jan, 2021, 20:14:06 by billberg23 »


 

Search Tools