ἑτεροδιδάσκαλος -> one who teaches error, teacher of other than right doctrine, teacher who puts forward doctrines in opposition to the gospel, teacher of heresies

spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 816743
  • Gender:Male
 • point d’amour
ἑτεροδιδάσκαλος -> one who teaches error, teacher of other than right doctrine, teacher who puts forward doctrines in opposition to the gospel, teacher of heresies (Cosmas, 6th cent. CE Egyptian geographer, Topographia Christiana 5.224.3)

μὴ ἑτεροδιδασκαλεῖν] The word, which is not made up of ἕτερος and διδασκάλειν (= διδάσκειν), but is derived from ἑτεροδιδάσκαλος, occurs in the N. T. only here [1 Timothy 1:3] and in 1 Timothy 6:3 (comp. ἑτεροζυγεῖν in 2 Corinthians 6:14). In ἕτερος there is not seldom the notion of different in kind, strange, something not agreeing with something else, but opposed to it. Accordingly, in the apostle’s use of the word, a ἑτεροδιδάσκαλος is a teacher who teaches other things than he should teach, who puts forward doctrines in opposition to the gospel; and ἑτεροδιδασκαλεῖν here means nothing else than to teach something opposed to the gospel (Hebrews 13:9 : διδαχαῖς ποικίλαις καὶ ξέναις ΄ὴ παραφέρεσθε); comp. 2 Corinthians 11:4; Galatians 1:6 : εὐαγγέλιον ἕτερον. Wiesinger, in order to favour his theory that heresy proper is not spoken of, weakens the meaning into “teach otherwise,” so that according to him it signifies “teaching things which lie apart from ἡ κατʼ εὐσέβειαν διδασκαλία.” This is incorrect, for in that case some more precise definition would have been given.
1 Timothy 1 - Heinrich Meyer's Critical and Exegetical Commentary on the New Testament - Bible Commentaries - StudyLight.org
« Last Edit: 15 Feb, 2021, 21:12:53 by billberg23 »


billberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6216
  • Gender:Male
 • Words ail me.
Though Meyer claims that ἑτεροδιδασκαλεῖν is (hypothetically?) derived from ἑτεροδιδάσκαλος, we find that the noun ἑτεροδιδάσκαλος occurs in ancient Greek only once — in the sixth-century geographer Cosmas (Cosmas Indicopleustes, Topographia Christiana 5.224.3), citing 1 Timothy 1:3: Τιμοθέῳ πάλιν ἐν Ἐφέσῳ παραγγέλλει γράφων ἀσφαλίζεσθαι τοὺς ἑτεροδιδασκάλους). And since no one seems to claim that ἑτεροδιδασκαλεῖν is "made up of ἕτερος and διδασκάλειν," it seems odd of Meyer to argue against that straw-man hypothesis.  

Search Tools