φιλοσοφώτερον καὶ σπουδαιότερον ποίησις ἱστορίας ἐστίν: ἡ μὲν γὰρ ποίησις μᾶλλον τὰ καθόλου, ἡ δ' ἱστορία τὰ καθ' ἕκαστον λέγει –> poetry is something more scientific and serious than history, because poetry tends to give general truths while history gives particular facts

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 851123
    • Gender:Male
  • point d’amour
φιλοσοφώτερον καὶ σπουδαιότερον ποίησις ἱστορίας ἐστίν: ἡ μὲν γὰρ ποίησις μᾶλλον τὰ καθόλου, ἡ δ᾽ ἱστορία τὰ καθ᾽ ἕκαστον λέγει –> poetry is something more scientific and serious than history, because poetry tends to give general truths while history gives particular facts
Aristotle,  Poetics, section 1451b

Η ποίηση είναι επιστημονικότερη και σπουδαιότερη από την ιστορία διότι εκφράζει γενικές αλήθειες ενώ η ιστορία συγκεκριμένα γεγονότα.
— Απόδοση Σπύρος Δόικας

Η ποίηση είναι και φιλοσοφικότερη και σπουδαιότερη από την ιστοριογραφία διότι εκφράζει το οικουμενικό ενώ η ιστορία το συγκεκριμένο.
Βίγλα (Watch): 91. Ποίηση: Τι είναι ποίηση Β'

η ποίηση είναι και φιλοσοφικότερη και σπουδαιότερη από την ιστοριογραφία. Γιατί η ποίηση έχει ως θέμα της πιο πολύ τα καθόλου, ενώ η ιστοριογραφία τα καθ᾽ έκαστον.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: 138. – Περὶ ποιητικῆς  9, 1451a36-1451b32
« Last Edit: 16 May, 2021, 15:08:19 by spiros »


 

Search Tools