ραβδοπύρηνα -> rod neutrophils, band cells

Frederique

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 80227
  • Gender:Female
 • Creative, Hardworking and Able!
ραβδοπύρηνα -> rod neutrophils

[…]Τα κοκκώδη κύτταρα διακρίνονται, ανάλογα με τη χρωστικότητα των κοκκίων που περιέχουν μέσα στο κυτταρόπλασμά τους, σε ουδετερόφιλα, εωσινόφιλα και βασεόφιλα. Τα ουδετερόφιλα, ανάλογα με το βαθμό της ωριμότητάς τους, υποδιαιρούνται σε μεταμυελοκύτταρα, ραβδοπύρηνα και πολυμορφοπύρηνα.[…]
Live-Pedia

rod neutrophil , stab neutrophil one whose nucleus is not divided into segments.
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/rod+neutrophil

« Last Edit: 04 Dec, 2010, 13:48:43 by Thomas »
Communicate. Explore potentials. Find solutions.


Thomas

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 2916
  • Gender:Male
 • Άκουγε πάντα τους άλλους. Όλο και κάτι θα μάθεις
Τα ραβδοπύρηνα συχνότερα ονομάζοντα band cells και δεν είναι αποκλειστικά ουδετερόφιλα, μπορεί να είναι επίσης ηωσινόφιλα ή βασεόφιλα.

https://en.wikipedia.org/wiki/Complete_blood_count
https://en.wikipedia.org/wiki/Band_cell
« Last Edit: 04 Dec, 2010, 13:52:59 by Thomas » 

Search Tools