αιμοσφαιρίνη -> haemoglobin, hemoglobin, (Hb), (Hgb)

Frederique

  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 80227
    • Gender:Female
  • Creative, Hardworking and Able!
αιμοσφαιρίνη (Hb) -> haemoglobin, hemoglobin, (Hb), (Hgb)

Η αιμοσφαιρίνη βρίσκεται στα ερυθρά αιμοσφαίρια και μεταφέρει το οξυγόνο από τους πνεύμονες στους ιστούς, ενώ μεταφέρει το διοξείδιο του άνθρακα αντίστροφα στη διαδρομή αυτή (η λεγόμενη «ανταλλαγή αερίων»).
http://my-greece.blogspot.com/2008/04/check-up-1-5.htmlHemoglobin (also spelled haemoglobin and abbreviated Hb or Hgb) is the iron-containing oxygen-transport metalloprotein in the red blood cells of all vertebrates (except the fish family Channichthyidae) and the tissues of some invertebrates. Hemoglobin in the blood is what transports oxygen from the lungs or gills to the rest of the body (i.e. the tissues) where it releases the oxygen for cell use, and collects carbon dioxide to bring it back to the lungs.
https://en.wikipedia.org/wiki/Hemoglobin
« Last Edit: 03 Dec, 2010, 18:11:40 by spiros »
Communicate. Explore potentials. Find solutions.


 

Search Tools