αιμοπετάλια -> blood platelets, platelets (PLT), thrombocytes

Frederique

  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 80227
    • Gender:Female
  • Creative, Hardworking and Able!
αιμοπετάλια (PLT) -> blood platelets, platelets (PLT), thrombocytes

αιμοπετάλιο το [emopetálio] O40 : (φυσιολ.) κυτταρικό στοιχείο του αίματος χωρίς πυρήνα, το οποίο συντελεί στην πήξη του σε περίπτωση αιμορραγίας. [λόγ. αιμο- + πετάλιον < πέταλ(ον) -ιον μτφρδ. γαλλ. plaquette sanguine]
ΛΚΝ


αιμοπετάλιο -> platelet

Platelets, or thrombocytes (from Greek θρόμβος — «clot» and κύτος — «cell»), are small, regularly-shaped clear cell fragments (i.e. cells that do not have a nucleus containing DNA), 2-3 µm in diameter[1], which are derived from fragmentation of precursor megakaryocytes.  The average lifespan of a platelet is normally just 5 to 9 days. Platelets play a fundamental role in hemostasis and are a natural source of growth factors. They circulate in the blood of mammals and are involved in hemostasis, leading to the formation of blood clots.
https://en.wikipedia.org/wiki/Platelet


« Last Edit: 03 Dec, 2010, 18:10:11 by spiros »
Communicate. Explore potentials. Find solutions.


 

Search Tools