μετατραυματική αμνησία → post-traumatic amnesia (PTA), posttraumatic amnesia (PTA)

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 826954
    • Gender:Male
  • point d’amour
post-traumatic amnesia (PTA) →  μετατραυματική αμνησία
peritraumatic amnesia →  περιτραυματική αμνησία
posttraumatic amnesia
amnésie post-traumatique

Post-traumatic amnesia (PTA) is a state of confusion that occurs immediately following a traumatic brain injury (TBI) in which the injured person is disoriented and unable to remember events that occur after the injury. The person may be unable to state their name, where they are, and what time it is. When continuous memory returns, PTA is considered to have resolved. While PTA lasts, new events cannot be stored in the memory. About a third of patients with mild head injury are reported to have "islands of memory", in which the patient can recall only some events. During PTA, the patient's consciousness is "clouded". Because PTA involves confusion in addition to the memory loss typical of amnesia, the term "post-traumatic confusional state" has been proposed as an alternative.
Post-traumatic amnesia - Wikipedia


 

Search Tools