English - Greek Translation Services, Greek Dictionaries, Machine Translation
Translatum - The  Greek Translation Vortal
Translatum.gr - Greek Translation
Greek Translation Services
 Ask a terminology question in the forum!
Sitemap | News | Tell a friend | RSS
Translatum Greek Translation Forum
Our page on facebookFollow us on twitterRSS feed


Greek translation Greek dictionaries Translatum Journal  

Ιδρυτής του Translatum

Systran: Ελληνική<=>Αγγλική
Αυτόματη Μετάφραση - Αξιολόγηση[Σημείωση: αυτό το άρθρο πρωτοπαρουσιάστηκε σε συμπτυγμένη μορφή στο τεύχος Μαρτίου 2003 του περιοδικού RAM]

Προϊόν

Systran Greek-English Machine Translation
Systran - Αυτόματη Μετάφραση, Αγγλικά<->Ελληνικά, έκδοση Personal 4
Τιμή: 79 ευρώ (με ΦΠΑ), MLS
Η ανάπτυξη του λογισμικού έγινε σε συνεργασία της Systran με το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ). Η συνεισφορά της MLS ήταν στο σύστημα ασφαλείας Laserlock.

Ελάχιστες Απαιτήσεις Συστήματος

PC Pentium στα 75Mhz και άνω
Windows 98 δεύτερη έκδοση, NT4sp6, WinME, 2000, XP
16MB RAM
25MB ελεύθερα στον σκληρό δίσκο

Διατίθενται επίσης τα εξής πακέτα:

α) Γαλλικά<->Ελληνικά
β) Αγγλικά<->Ελληνικά, Γαλλικά<->Ελληνικά, Αγγλικά<->Γερμανικά,
Αγγλικά<->Ιταλικά, Αγγλικά<->Ισπανικά.
(Επίκειται η κυκλοφορία των εκδόσεων Standard και Premium οι οποίες έχουν αυξημένες δυνατότητες)

Τεκμηρίωση

Στο κουτί του Systran συμπεριλαμβάνετε το CD-ROM, το 24σέλιδο εγχειρίδιο χρήσης (ελληνικά και αγγλικά) καθώς και ένα φύλλο με τον 24ψήφιο κωδικό εγκατάστασης.

Εγκατάσταση

Η εγκατάσταση κύλησε ομαλά ξεκινώντας με αυτόματη εκτέλεση και δίνοντας την επιλογή αγγλικής / ελληνικής γλώσσας. Δεν δίνει όμως δυνατότητα προσαρμοσμένης εγκατάστασης. Δηλαδή, ο χρήστης δεν μπορεί να επιλέξει ποια plug ins (και αν) θα εγκατασταθούν για Word / Explorer / Outlook ούτε έχει τη δυνατότητα να τα απενεργοποιήσει κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτών των προγραμμάτων. Στο τέλος ζητείται ο 24ψήφιος κωδικός και αφού πιστοποιηθεί το CD-ROM ως αυθεντικό (γεγονός που μπορεί να κρατήσει από 1-3 λεπτά ανάλογα με τον Η/Υ) πρέπει να γίνει επανεκκίνηση για να λειτουργήσει το πρόγραμμα.

Ασφάλεια

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε ότι χρησιμοποιεί το προηγμένο σύστημα ασφαλείας της MLS (το λεγόμενο Laserlock) το οποίο απαιτεί το CD-ROM να βρίσκεται στον οδηγό κατά την εκκίνηση των προγραμμάτων που χρησιμοποιούν το plug in. Αφού γίνει η εκκίνηση όμως μπορείτε να το βγάλετε - θα σας ξαναζητηθεί μόνο εάν κάνετε επανεκκίνηση των Windows.

Διαδικασία Μετάφρασης

Η χρήση του είναι ιδιαίτερα απλή. Το Systran εγκαθιστά μία γραμμή εργαλείων στα Word, Internet Explorer, Outlook (εδώ θα προτιμούσαμε να υπήρχε η επιλογή εγκατάστασής του στο Outlook Express). Αυτή η γραμμή αποτελείται από τρία στοιχεία.
α) Το μεταφραστικό κουμπί της Systran (ένα "S").
β) το πτυσσόμενο μενού στο οποίο επιλέγουμε ζεύγος γλώσσας (δηλαδή "Ελληνικά -> Αγγλικά" η "Αγγλικά ->Ελληνικά") και
γ) το εικονίδιο βοήθειας.

Systran toolbar
Γραμμή εργαλείων του Systran


Ο ευκολότερος τρόπος για να κάνουμε μία μετάφραση στο Word είναι να επιλέξουμε το ζεύγος γλωσσών (π.χ. εάν το προς μετάφραση κείμενο είναι αγγλικό να επιλέξουμε "Αγγλικά ->Ελληνικά"), ύστερα να επιλέξουμε όλο το κείμενο (Ctrl+A) ή το μέρος που θέλουμε να μεταφράσουμε και μετά να πατήσουμε το κουμπί της μετάφρασης (προσωπικά θα προτιμούσα να υπάρχει και η δυνατότητα μίας συντόμευσης πληκτρολογίου για αυτή τη λειτουργία). Την πρώτη φορά που θα το κάνουμε αυτό θα έχουμε μία μικρή καθυστέρηση (για φόρτωση λεξικών) και ύστερα θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου με την ένδειξη της ποσοστιαίας προόδου της μετάφρασης. Σημειωτέον ότι με αυτόν τον τρόπο η μετάφραση αντικαθιστά το αρχικό κείμενο (το οποίο πάντα βέβαια μπορούμε να ανακτήσουμε με ένα Ctrl+Z). Επίσης εάν το κείμενο υπερβαίνει τα 5 ΚΒ (δηλαδή τις 1000 λέξεις) θα πρέπει να μεταφραστεί τμηματικά.

Ένας εναλλακτικός τρόπος είναι να μην επιλέξουμε το κείμενο και απλά να πατήσουμε το κουμπί της μετάφρασης. Τότε το Systran θα μας ζητήσει να ονομάσουμε το αρχείο στο οποίο θα αποθηκευτεί η μετάφραση προσθέτοντας αυτόματα στο όνομα του αρχείου το επίθεμα που προκύπτει από τα αρχικά του επιλεγμένου ζεύγους γλωσσών.

Στο Outlook το μεταφρασμένο κείμενο εισάγεται αυτόματα μετά το πρωτότυπο μήνυμα ενώ στον Explorer διατηρείται η αρχική εμφάνιση των ιστοσελίδων καθώς και οι υπερσυνδέσεις της.

Επίσης, μέσω μίας γραμμής εργασιών, είναι δυνατή η μετάφραση από άλλες εφαρμογές των Windows με τη χρήση των λειτουργιών Αποκοπή και Αντιγραφή.

Ο Μηχανισμός του προγράμματος

Το Systran αποτελείται από δύο λεξικά:

α) Ένα βασικό λεξικό το οποίο περιέχει μεμονωμένες λέξεις και ιδιωματικές φράσεις οι οποίες έχουν κωδικοποιηθεί ανεξάρτητα από το συγκείμενο (τα συμφραζόμενα).

β) Ένα λεξικό συγκειμένου το οποίο περιέχει εκφράσεις καθώς και λεξικογραφικούς / συντακτικούς κανόνες που καθορίζουν τη μετάφραση μίας μεμονωμένης λέξης ή φράσης (π.χ. ονοματικής ή ρηματικής) σε σχέση με το συγκείμενο.

Εκτός από τα λεξικά το σύστημα διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό προγραμμάτων που έχουν γραφεί σε συμβολομεταφραστή (assembler) και Γλώσσα Προγραμματισμού της Systran (SPL).

Το σύστημα είναι αρθρωτό (modular) και χρησιμοποιεί την τεχνική της μεταβίβασης (transfer). Υπάρχουν τρία βασικά μέρη σε κάθε γλωσσικό ζεύγος: ανάλυση της γλώσσας πηγής, μεταβίβαση των χαρακτηριστικών της γλώσσας πηγής στη γλώσσα στόχο και σύνθεση της γλώσσας στόχου. Πριν την έναρξη αυτής της διαδικασίας προηγείται ένα στάδιο προ-επεξεργασίας όπου διαχωρίζονται οι πληροφορίες μορφοποίησης από το καθεαυτό κείμενο και ταυτοποιούνται οι μεταφραστικές μονάδες (συνήθως προτάσεις) βάσει των σημείων στίξης, τη χρήση των κεφαλαίων και τους πίνακες συντομογραφιών.


Ανάλυση σφαλμάτων
Kάντε κλικ εδώ για να δείτε τα κείμενα

Για τη δοκιμή χρησιμοποιήθηκαν διαφόρων ειδών κείμενα (ελληνικά και αγγλικά, γενικά και τεχνικά) καθώς και ειδικά επιλεγμένες ομάδες προτάσεων (test suite) που στόχο είχαν να εξετάσουν την ευρωστία του συστήματος σε διάφορα γλωσσικά φαινόμενα. Τα σφάλματα επισημαίνονται με μία αγκύλη όπου ο πρώτος αριθμός είναι ο αριθμός κειμένου και ο δεύτερος ο αριθμός σφάλματος. Π.χ. το [3:2] σημαίνει το δεύτερο σφάλμα του τρίτου αποσπάσματος.

1. Κωδικοποίησης:

α) Το τονούμενο κεφαλαίο "Ά" εμφανίζεται ως "¶" π.χ. "¶κουσα". Το πρόβλημα έγκειται στη χρήση της ελληνικής κωδικοσελίδας ISO 8859-7 στη βάση δεδομένων του προγράμματος. (Η κωδικοσελίδα Windows1253   όπως και το Unicode έχει στη θέση Β6 το "¶" ενώ η ISO8859-7  έχει το "Ά"). Το ίδιο πρόβλημα εμφανίζεται και στα πλαίσια διαλόγου:

Systran greek font dialog
Πλαίσιο διαλόγου του Systran με πρόβλημα κωδικοποίησης


β) Όταν μία λέξη παίρνει τόνο και διαλυτικά, π.χ. "Μαΐου", αποδίδεται ως "Μαϊ'ου". Παρόμοια φαινόμενα εμφανίζονται ορισμένες φορές και με τα διαλυτικά, το "chief" αποδίδεται ως "προ!ιστάμενος".

γ) Ο πίνακας που χρησιμοποιείται για τη μεταγραφή σε λατινικούς χαρακτήρες των ελληνικών λέξεων που δεν αναγνωρίζονται είναι μάλλον ιδιάζων, θ=c, ι=j, ψ=b. Επιπλέον διατηρείται ο τόνος. Π.χ. η λέξη "ψίθυρος", εάν δεν αναγνωριζόταν, θα εμφανιζόταν ως "bj'cyros".

2. Ορθογραφικά:

α) Πολλές μονοσύλλαβες λέξεις εμφανίζονται τονούμενες ("πιό", "μπεί") ενώ άλλες πολυσύλλαβες άτονες (twenty five->εικοσι πέντε). Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι όταν το "twenty" είναι μόνο του ή ακολουθείται από κάποιον άλλο αριθμό εκτός του πέντε τονίζεται σωστά!

β) Διπλασιασμός συμφώνου ("ετικκέτες" [4:5], "φάκελλος") ή παράλειψη δεύτερου συμφώνου ("απορρίμα(τ)τα" [1:6])

γ). Ορισμένες φορές (όταν η μορφοποίηση του κειμένου είναι περίπλοκη) υπάρχει και εσφαλμένη χρήση του "σ" στη θέση του "ς" (το "the Run dialog box" αποδόθηκε ως "το πλαίσιο διαλόγου τρεξίματοσ").

3. Γραμματικά / Συντακτικά:

α) Το "not always" αποδόθηκε ως "είναι όχι" αντί για "δεν είναι" [1:1].

β) Παράλειψη του άρθρου [1:5].

γ) Ο κανόνας ότι τα κύρια ονόματα πρέπει να προηγούνται από άρθρο δεν είχε την εξαίρεσή του για περιπτώσεις όπως την ακόλουθη: το "My name is Spyros" αποδόθηκε ως "Το όνομά μου είναι ο Σπύρος".

δ) Εσφαλμένη κωδικοποίηση της γραμματικής ("παρεμβάλτε" αντί του "παρεμβάλατε" [3:2])

ε) Δεν υπάρχει κανόνας ότι μία ελληνική πρόταση δεν μπορεί να τελειώνει με άρθρο. Π.χ. η πρόταση "I'm in love with her." μεταφράστηκε ως "Είμαι στην αγάπη με την." ενώ η φράση "I've been in love with her since we were kids.", μεταφράστηκε ως "Ήμουν στην αγάπη με την δεδομένου ότι ήμαστε κατσίκια."! Μέρος του προβλήματος είναι η εσφαλμένη ανάλυση του "since" ως "δεδομένου" αντί για "από τον καιρό" και η εσφαλμένη πρωτεύουσα καταχώρηση στο λεξικό του "kid" ως "κατσίκι" αντί για το πιο σύνηθες "παιδί".

ζ) Η υποτακτική δεν έχει κωδικοποιηθεί επαρκώς στο σύστημα. Π.χ. το "allows you to set" μεταφράστηκε ως "επιτρέπει σε σας για να θέσει" αντί "σας επιτρέπει να ορίσετε". Επίσης η φράση "είχε καταφέρει να κάνει τόσα πράγματα" αποδόθηκε ως "he had accomplished he makes so much things" [2:7]. Εδώ δεν υπάρχει ούτε καν ο κανόνας ότι το "much" δεν είναι δυνατόν να ακολουθείται από ουσιαστικό στον πληθυντικό. Θα έπρεπε να είναι ή σκέτο "much" ή "many things".

η) Η λέξη "διασκεδάζουν" αποδόθηκε ως "entertain" [2:12]. Για να γίνει σαφής η αυτοπάθεια στα Αγγλικά απαιτείται η λέξη "themselves" μετά το ρήμα.

θ) Στη φράση "For example, in the planet Ground the person always believed that it was more brilliant than the dolphins…" [2:5] επειδή το "άτομο" είναι ουδέτερο στα Ελληνικά αποδόθηκε όπως θα αποδίδετο εάν ήταν άψυχο αντικείμενο στα Αγγλικά.

ι) Εσφαλμένη σειρά λέξεων: αντί για "for the same precisely reasons" θα έπρεπε να ήταν "for precisely the same reasons" [2:15].


4. Λεξιλογίου:

α) "ρόδα" αντί για "τροχός" [1:4].

β) το "muck about" (κοπροσκυλιάζουν) δεν αναγνωρίστηκε ως περιφραστικό ρήμα και επομένως μεταφράστηκε ως ξεχωριστές λέξεις "απορρίματα περίπου" [1:6].

γ) το "water" αποδόθηκε ως "ύδωρ" αντί για το, πιο συνηθισμένο, "νερό" [1:7]. Ερευνώντας περαιτέρω επιβεβαιώθηκε ότι η βασική απόδοση του "water" είναι "ύδωρ" καθώς η φράση "Would you like some water?" μεταφράστηκε ως "Θα θέλατε κάποιο ύδωρ;" ενώ οι φράσεις "Stop drinking water!" και "Stop drinking beer!" μεταφράστηκαν αντίστοιχα ως "Πόσιμο νερό στάσεων!" και "Μπύρα κατανάλωσης στάσεων!".

δ) Tο "proofing errors" αποδόθηκε ως "λάθη αδιαβροχοποίησης" ενώ το σωστό είναι "σφάλματα γλωσσικού ελέγχου" [4:6].

ε) Tο "registry" αποδόθηκε ως "ληξιαρχείο" ενώ το σωστό σε κείμενα πληροφορικής είναι "μητρώο" [4:2,10].

ζ) Οι συντομογραφίες καλύπτονται εν μέρη και δεν υπάρχει πρόβλεψη για διαφορετική χρήση της τελείας. Π.χ. το "κτλ." αποδίδεται σωστά ως "etc", καθώς το "κ.ο.κ." ως "and so on" και το "π.χ." ως "eg". Ωστόσο δεν συμβαίνει το ίδιο με τα "κ.τ.λ.", "κ.λπ.", "κ.λ.π." (τυπική εσφαλμένη γραφή) "κ.ά.".
η) To "icon" αποδόθηκε ως "εικόνα" αντί για "εικονίδιο" [3:8]. Προφανώς εάν μπορούσε κανείς να επιλέξει κάποιο υπολεξικό πληροφορικής δε θα υπήρχε πρόβλημα.

θ) Το "connector" μεταφράστηκε και στις δύο περιπτώσεις ως "συνδετήρας" ενώ στην πρώτη θα έπρεπε να είναι "βύσμα" και στη δεύτερη "ακροδέκτης" [3:3,6]. Παρόμοια σφάλματα όπου η ίδια λέξη αποδίδεται με δύο διαφορετικούς τρόπους στην ίδια πρόταση είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αποφευχθούν.

ι) Το "mains AC socket" μεταφράστηκε ως "υποδοχή εναλλασσόμενου ρεύματος κεντρικών αγωγών" ενώ δεν είναι τίποτε άλλο παρά η απλή πρίζα του ηλεκτρικού [3:7].

κ) Πολλά προβλήματα παρουσιάστηκαν και σε τυπικά αγγλικά σχήματα: Το "How old are you?" αποδόθηκε ως "Πόσο παλαιοί είστε;", το "having a good time" ως "που έχει έναν καλό χρόνο" [1:8], το "τις έξι παρά τέταρτο" ως "the six despite fourth" αντί για "at quarter to six". Το "ain't" δεν αναγνωρίστηκε, (εναλλακτικός τύπος του "are nοt" κ.ά.), ούτε το "aren't".

λ) Η φράση "πλανήτη Γη" αποδόθηκε ως "planet Ground" [2:3]. Προφανώς δεν υπάρχει η καταχώρηση "planet earth" στο λεξικό. Στο αγγλικό κείμενο το "planet earth" μεταφράστηκε ως "γη πλανητών" [1:2].Συμβουλές για την συγγραφή κειμένων για αυτόματη μετάφραση

Προσπαθήστε οι προτάσεις σας να είναι όσο το δυνατόν πιο μικρές και με σωστή στίξη (προσοχή σε κόμμα και τελεία).
Βεβαιωθείτε ότι οι προτάσεις σας είναι γραμματικά σωστές και αποφύγετε τα πολύπλοκα συντακτικά σχήματα καθώς οδηγούν σε πολυσημία η οποία είναι δύσκολο να επιλυθεί. Π.χ. η φράση "required disk slot" θα μπορούσε να σημαίνει "the slot for a required disk" (υποδοχή απαιτούμενου δίσκου) ή "disk slot which is required" (απαιτούμενη υποδοχή δίσκου).
Προσπαθήστε να μη χρησιμοποιείτε λέξεις που έχουν πάνω από μία σημασία (πολύσημες και ομόγραφες) καθώς και συνώνυμα. Π.χ. το "kid" αποδίδεται ως "κατσίκι" ή "παιδί", γιατί να αναγκάζετε το σύστημα να μαντέψει; Γράψτε λοιπόν εξαρχής "child".
Αναφέρετε τα γεγονότα με τη λογική τους σειρά (πρώτα το αίτιο και μετά το αποτέλεσμα).
Αποφύγετε πάσης φύσεως ιδιωματισμούς, όπως, π.χ. παροιμίες, αρχαιοελληνικές εκφράσεις, τύπους καθαρεύουσας, αργκό, κ.λπ.
Αποφύγετε λέξεις που δεν είναι απαραίτητες για το νόημα της πρότασης (filler words) και προτιμήστε ένα απέριττο ύφος (συμβουλές για τα Αγγλικά εδώ).
Αποφύγετε τις εκκρούσεις (ιδίως στα ελληνικά). Π.χ. αντί να γράψετε "σ'αγαπώ" (το οποίο μεταφράζεται ως "S ' I love") γράψτε "σε αγαπώ" (το οποίο μεταφράζεται ως… "You I love").
Χρησιμοποιήστε δόκιμους τεχνικούς και επιστημονικούς όρους.
Κάντε ορθογραφικό έλεγχο του κειμένου.

Τι λείπει

Το πρώτο πράγμα που λείπει είναι ένα λεξικό χρήστη (το οποίο βέβαια υπάρχει στις πιο ακριβές εκδόσεις του προγράμματος). Είναι γεγονός ότι εάν κάποιος θέλει να χρησιμοποιήσει αυτό το πρόγραμμα σε προχωρημένο επίπεδο πρέπει να έχει πρόσβαση όχι μόνο σε ένα απλό λεξικό χρήστη όπου απλά προστίθενται λήμματα του τύπου "γάτα=cat" (λήμμα το οποίο παρεμπιπτόντως λείπει!), αλλά η δυνατότητα προσθήκης γλωσσικών πληροφοριών (γραμματικών, μορφολογικών, συντακτικών και σημασιολογικών) έτσι ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα της μετάφρασης. Μέρος βέβαια αυτών των πληροφοριών μπορεί να αντλείται αυτόματα από το σύστημα βάσει κάποιων κανόνων. Καλό θα ήταν να υπήρχε και η δυνατότητα επιλογής εξειδικευμένων δευτερευόντων λεξικών έτσι ώστε να υποστηρίζεται καλύτερα η μετάφραση εξειδικευμένων κειμένων (και αυτή η δυνατότητα υποστηρίζεται στις ακριβότερες εκδόσεις).

Είναι γεγονός ότι οι κανόνες που ενυπάρχουν στο σύστημα είναι ελάχιστοι για μία γλώσσα σαν την ελληνική και κάποιοι από αυτούς αποτελούν απλώς προσαρμογές κανόνων που είχαν γραφτεί για άλλα ζεύγη γλωσσών. Καλό θα ήταν επομένως, να εμπλουτίζονται συνεχώς και να παρέχεται η δυνατότητα στον χρήστη ενημέρωσης του προγράμματος μέσω του Διαδικτύου (Live Update). Εμπλουτισμό χρήζει επίσης και το λεξικό του συστήματος (ιδίως το Αγγλοελληνικό). Πώς να εκλάβει κανείς τον ισχυρισμό για "πάνω από 170.000 όρους και εκφράσεις" (όπως αναγράφεται στη συσκευασία του προϊόντος) από τη στιγμή που λείπουν λέξεις όπως "γάτα", "καλημέρα" και "καθώς";

Συμπέρασμα

Κατά πόσο και σε ποιους μπορεί να φανεί χρήσιμο αυτό το πρόγραμμα; Ο βασικός κανόνας εδώ είναι ότι όσο λιγότερο ξέρει κανείς Αγγλικά τόσο πιο χρήσιμο θα του είναι. Το μέγιστο της χρησιμότητάς του εντοπίζεται θα έλεγα μέχρι το επίπεδο του First Certificate. Για όσους θέλουν μία γρήγορη, πρόχειρη μετάφραση, ενός εγγράφου για να εκμαιεύσουν κάποιες βασικές πληροφορίες ή να αποφασίσουν εάν αξίζει να μεταφραστεί από ανθρώπινο χέρι, τότε ναι, είναι χρήσιμο. Δεν είναι χρήσιμο όμως στους επαγγελματίες της γλώσσας, όπως τους μεταφραστές, τα μεταφραστικά γραφεία και τις εταιρείες με μεγάλο όγκο μεταφράσεων. Όπως αναφέρεται και στο εγχειρίδιο: "καμία αυτόματη μετάφραση δεν είναι τέλεια, ούτε αποσκοπεί να αντικαταστήσει τους μεταφραστές… το είδος κειμένου επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα της τελικής μετάφρασης".

Για τους επαγγελματίες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν λύσεις γλωσσικής τεχνολογίας, και ιδίως όσους έχουν να κάνουν με κείμενα με μεγάλο ποσοστό επανάληψης, θα πρότεινα, αντί της αυτόματης μετάφρασης, τη χρήση κάποιου προγράμματος μεταφραστικής μνήμης (όπου ποιοτικές μεταφράσεις που έχουν γίνει από άνθρωπο μπορούν να ανακυκλωθούν με τη χρήση ευφυών αλγορίθμων) όπως το Déjà Vu, το Trados και το, δικό μας, Tr-Aid του ΙΕΛ.

Το Systran Personal Edition 4, παρ' όλες τις αδυναμίες του, είναι μακράν το καλύτερο πρόγραμμα αυτόματης μετάφρασης που υπάρχει για τα ελληνικά. Οι ανταγωνιστές του, το Universal Translator 2000 και το WordTran for Windows, ωχριούν μπροστά του καθώς κάνουν μία επί το πλείστον μία λέξη προς λέξη μετάφραση, με ελάχιστους κανόνες και με ιδιαίτερα φτωχό λεξικό.

Εδώ, ίσως θα έπρεπε να αναφερθεί ότι ένα προϊόν με υποτυπώδη δυνατότητα αυτόματης μετάφρασης είναι και η Χρυσή Έκδοση της Ματζέντα, η οποία, διαμέσου της λειτουργίας "μεταφραστική υποβοήθηση", δίνει τη δυνατότητα μετάφρασης πολλών λέξεων μαζί. Το συγκριτικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το πολύ καλό λεξικό που διαθέτει και ίσως θα έπρεπε να αξιοποιήσει προς αυτήν την κατεύθυνση σε συνδυασμό με την ήδη υπάρχουσα γλωσσική ανάλυση του Αυτόματου Πολυτονιστή.

Εν κατακλείδι, εάν αναλύσουμε στατιστικά τα αποτελέσματα των δοκιμών του προγράμματος της Systran, θα διαπιστώσουμε ότι γύρω στο 35-45% των μεταφρασμένων προτάσεων είναι κατανοητές και άλλο ένα 20-30% γίνεται κατανοητό με κάποια προσπάθεια. Όχι και άσχημα θα έλεγα για ένα πρόγραμμα των 79 ευρώ! Για όσους ακόμη και αυτό το ποσό είναι απαγορευτικό θα πρότεινα να εγγραφούν στην on-line υπηρεσία της Systran (Systranet) όπου μπορούν να κάνουν ΔΩΡΕΑΝ χρήση κάποιων αυξημένων δυνατοτήτων αυτόματης μετάφρασης όπως π.χ. τη δημιουργία λεξικών χρήστη.

Βαθμολογία

Εγκατάσταση: 90%
Εγχειρίδιο: 90%
Ενσωμάτωση: 90%
Κόστος: 90%
Ευκολία χρήσης: 90%
Ποιότητα μετάφρασης: 60%
Μέσος όρος 85%
Σχέση Απόδοσης (Ποιότητας μετάφρασης)/Τιμής: 75%

Συνδέσεις

Systran
Systranet
(Εγγραφή στις δωρεάν on-line υπηρεσίες αυτόματης μετάφρασης με αυξημένες δυνατότητες σε σχέση με το λογισμικό Systran 4 Personal)

Δοκιμή των ελληνικών ζευγών της Systran (μπορείτε να επικολλήσετε κείμενο ή να εισαγάγετε διεύθυνση Διαδικτύου):

1. www.music.gr/systran.asp
2. www.translatum.gr/indexgr.htm

MLS
Ινστιτούτο Επεξεργασίας της Γλώσσας (ΙΕΛ)
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ)
Δωρεάν Αυτόματη Μετάφραση στο Διαδίκτυο
Άρθρα και συνδέσεις για την Αυτόματη Μετάφραση (στα αγγλικά)
Ψηφιακή Μετάφραση, (Άρθρο του ROM με εισαγωγή για την Αυτόματη Μετάφραση)
Προγράμματα Μεταφραστικής Μνήμης
Ματζέντα


Άλλα προγράμματά Αυτόματης Μετάφρασης για τα Eλληνικά:

WordTran for Windows
Universal Translator 2000© Copyright 2003 Translatum Journal and the Author
URL: https://www.translatum.gr/journal


top
© Translatum.gr 2001-2016. All rights Reserved
Facebook