απόφαση ανάθεσης → awarding decision, decision to award a contract

annapd

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 203
  • Gender:Female
απόφαση ανάθεσης
« Last Edit: 29 Jun, 2023, 15:20:14 by wings »


wings

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 73841
  • Gender:Female
 • Vicky Papaprodromou
awarding decision, decision to award a contract

The contracting authority evaluates the proposals/offers received, takes an awarding decision and notifies the applicants/tenderers.
Award procedure and contract signature

Η αναθέτουσα αρχή αξιολογεί τις παραληφθείσες προτάσεις/προσφορές, λαμβάνει απόφαση ανάθεσης και ενημερώνει τους αιτούντες/προσφέροντες.
Διαδικασία ανάθεσης και υπογραφή της σύμβασης
Ο λόγος είναι μεγάλη ανάγκη της ψυχής. (Γιώργος Ιωάννου) 

Search Tools