πολιτικός παράγων με προσβάσεις στην Κυβέρνηση

Vasilis

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 9987
  • Gender:Male
παρουσιάσθηκε στον αγοραστή ΤΟΛΗ ως πολιτικός παράγων με προσβάσεις στην Κυβέρνηση, προκειμένου να τακτοποιήσει τυχόν εκκρεμότητες που θα προκύψουν, και ότι απασχολείται στο πολιτικό γραφείο του ΜΗΤΣΟΥ και στα κεντρικά γραφεία του ΚΑ.ΜΑ.ΓΑ

he appeared to the purchaser TOLIS as a political figure with/having access to the Government, who could settle any pending matters that may arise, and stated that he is employed at the political office of MITSOS and at the central office of KA.MA.GA political party

(ΚΑ.ΜΑ.ΓΑ = όνομα πολιτικού κόμματος)
Πλούσιος άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που αξίζει πολλά και όχι ο άνθρωπος που έχει πολλά. (Κ. Μαρξ)


Agent Cadmus

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 2859
  • Gender:Male
 • "Put your sins in a box" whispered the voice.
Και public figure with government contacts.

Το political office έχει την έννοια της διεκδίκησης δημοσίου αξιώματος, π.χ. he's running for office (κατά την περίοδο των εκλογών) και όχι του γραφείου επικοινωνίας με τους πολίτες.
Το σωστό είναι σκέτο bureau.
Vasilis

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 9987
  • Gender:Male
Ερώτηση 1:  σκέτο bureau χωρίς το political;

Ερώτηση 2: το political bureau μήπως παραπέμπει σε political bureau ολόκληρου του κόμματος ή οργάνου κόμματος και όχι σε γραφείο πολιτικού προσώπου;
Πλούσιος άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που αξίζει πολλά και όχι ο άνθρωπος που έχει πολλά. (Κ. Μαρξ)


Agent Cadmus

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 2859
  • Gender:Male
 • "Put your sins in a box" whispered the voice.
Όσον αφορά το political bureau ναι, αυτό παραπέμπει στο politburo και όντως αναφέρεται στο συλλογικό όργανο ενός κόμματος. Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση, εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον άλλο τρόπο. Ίσως και politician's office, αλλά δεν μου φαίνεται σωστό για νομικό κείμενο.Vasilis

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 9987
  • Gender:Male
Σε ευχαριστώ!
Πλούσιος άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που αξίζει πολλά και όχι ο άνθρωπος που έχει πολλά. (Κ. Μαρξ)


 

Search Tools