Γενικοί και ειδικοί όροι του τομέα της Ορολογίας

spiros · 3 · 5108

spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 853713
  • Gender:Male
 • point d’amour
Γενικοί και ειδικοί όροι του τομέα της Ορολογίας

Έκδοση 2

Επιμέλεια: Κ. Βαλεοντής

Αθήνα, Ιανουάριος 2010


Περιεχόμενα

Πρόλογος   3
Ελληνο-αγγλο-γαλλικό Γλωσσάριο   5
Αγγλο-ελληνο-γαλλικό Γλωσσάριο   37
Γαλλο-ελληνο-αγγλικό Γλωσσάριο   67
Πηγές αναφοράς της Βάσης Όρων της Ορολογίας TERMTERM   95

Πρόλογος

Τούτο το τεύχος, που καλύπτει 1136 λήμματα στη δεύτερη έκδοσή του, περιλαμβάνει τους ελληνικούς όρους που χρησιμοποιούνται στα Ελληνικά Πρότυπα του τομέα της Ορολογίας τα οποία επεξεργάζεται η Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ21 «Αρχές Ορολογίας», μαζί με τους ισοδύναμους αγγλικούς και γαλλικούς όρους που χρησιμοποιούνται στις ξενόγλωσσες πηγές αναφοράς, δηλαδή στα αντίστοιχα Διεθνή Πρότυπα του ISO (Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης) και της IEC (Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής) και άλλα κείμενα αναφοράς.

Όλοι οι όροι που επιλέγονται / υιοθετούνται / επικυρώνονται / δημιουργούνται και χρησιμοποιούνται από την επιτροπή ΤΕ21 ενσωματώνονται στη Βάση Όρων της Ορολογίας TERMTERM την οποία δημιούργησε, αναπτύσσει και τροφοδοτεί ο συντάκτης του παρόντος. Τα γλωσσάρια τούτου του τεύχους έχουν εξαχθεί από τη βάση αυτή.

Για κάθε λήμμα (αντιστοιχία όρων), δίνεται, σε ειδική στήλη, ο κωδικός αριθμός της πηγής του αγγλικού και γαλλικού όρου και της αντίστοιχης πηγής του ελληνικού όρου (σχετικό Πρότυπο, Σχέδιο Προτύπου ή Προσχέδιο Προτύπου ΕΛΟΤ), καθώς και ο κωδικός του όρου όπου αυτός υπάρχει. Στο τέλος του παρόντος δίνεται ο κατάλογος των πηγών αναφοράς της Βάσης Όρων TERMTERM.

Τούτο το τεύχος εκδίδεται καταρχήν ως βοήθημα για τα μέλη της ΤΕ21 και των άλλων Επιτροπών ή Ομάδων Τυποποίησης/Ορολογίας, αλλά και για ελεύθερη χρήση από κάθε ενδιαφερόμενο, δεδομένου ότι θα τοποθετηθεί στις ιστοσελίδες της Επιτροπής στον ιστότοπο του ΤΕΕ και στον ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ της οποίας η ΤΕ21 αποτελεί συλλογικό μέλος.

Τόσο το τεύχος αυτό όσο και η ίδια η Βάση TERMTERM, που διατίθεται δωρεάν, από την ΕΛΕΤΟ, στο Διαδίκτυο, είναι από τους πλέον έγκυρους ορολογικούς πόρους αναφοράς του θεματικού πεδίου <Ορολογία> και της ειδικής γλώσσας του, για όλους όσοι δραστηριοποιούνται ή αναφέρονται σε αυτό στο θεματικό πεδίο (όχι μόνο σε ό,τι αφορά τους ελληνικούς όρους, αλλά και τους αγγλικούς και γαλλικούς οι οποίοι έχουν καθιερωθεί και χρησιμοποιηθεί στη διεθνή τυποποίηση και βάσει των οποίων επελέγησαν / υιοθετήθηκαν / επικυρώθηκαν / δημιουργήθηκαν από την επιτροπή ΤΕ21 οι ελληνικοί όροι).

Κώστας Βαλεοντής


ΤΕΕ – EΛΟΤ / Τεχνική Επιτροπή 21 «Αρχές Ορολογίας»

Συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ

Η επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ21 λειτουργεί με ευθύνη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ)

Σύνθεση της Επιτροπής ΤΕ21

Ενεργά μέλη

Τοράκη Κατερίνα, Συντονίστρια
Βαλεοντής Κώστας
Γιαννίμπας Διονύσης
Ευσταθίου Κώστας
Καμαριωτάκης Βαγγέλης
Μάντζαρη Έλενα
Πανταζίδου Μαρίνα
Παπασιώπη Νυμφοδώρα
Σαριδάκης Γιάννης

Παρατηρητές
Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Άννα
Γαβριηλίδου Μαρία
Ιορδανίδου Άννα
Κατσογιάννου Μαριάννα
Ράλλη Αγγελική
Τάσιος Θεοδόσης
« Last Edit: 24 Feb, 2010, 05:38:32 by spiros »


dominotheory

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 2158
Εκ παραδρομής, προφανώς, στις σσ. 32, 48 και 77-78 έχουν αντιστραφεί οι εξής αποδόσεις:

• ταυτιζόμενες γραπτές μορφές • identical phonetic forms • formes phonétiques identiques S 3
• ταυτιζόμενες φωνητικές μορφές • identical written forms • formes écrites identiques S 3

(σ.32)

• identical phonetic forms • ταυτιζόμενες γραπτές μορφές • formes phonétiques identiques S 3
• identical written forms • ταυτιζόμενες φωνητικές μορφές • formes écrites identiques S 3

(σ. 48)

• formes écrites identiques • ταυτιζόμενες φωνητικές μορφές • identical written forms S 3
• formes phonétiques identiques • ταυτιζόμενες γραπτές μορφές • identical phonetic forms S 3

(σσ. 77-78)
Either you repeat the same conventional doctrines everybody is saying, or else you say something true, and it will sound like it's from Neptune.
 

Search Tools