Σεμινάριο Γερμανική Νομική Ορολογία, Χριστίνα Παπατσώρη, Νομική Βιβλιοθήκη, έναρξη 30 Νοεμβρίου 2021, 21 ώρες

spiros · 2 · 3431


spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 853905
    • Gender:Male
  • point d’amour
Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η εξοικείωση με το γερμανικό δικαιικό σύστημα και τη γερμανική νομική γλώσσα. Σε όλους τους κλάδους του δικαίου θα γίνει χρήση των αντίστοιχων νομοθετημάτων και επεξήγηση της ορολογίας με ταυτόχρονη χρήση ηλεκτρονικών βάσεων νομικών πληροφοριών. Για την εξοικείωση με τον γραπτό λόγο θα χρησιμοποιηθούν διάφορα νομικά κείμενα όπως δικόγραφα, δικαστικές αποφάσεις, συγγράμματα και πρακτικά θέματα. Θα γίνει εξάσκηση στην παραγωγή γραπτού νομικού λόγου με τελικό στόχο την κατανόηση σύνθετων συλλογισμών και την επιστημονικά ορθή διατύπωσή τους στη γερμανική γλώσσα. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του σεμιναρίου θα διατίθενται επιπλέον διδακτικό υλικό και πηγές, ταξινομημένο ανά κλάδο δικαίου, για περαιτέρω ατομική μελέτη και εξάσκηση.
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ (7ο ΤΜΗΜΑ) | Νομική Βιβλιοθήκη


 

Search Tools