ἁρμονίη ἀφανὴς φανερῆς κρείττων → the hidden attunement is better than the obvi­ous one, invisible connection is stronger than visi­ble, harmony we can't see is stronger than harmony we can, unseen harmony is stronger than what we can see

spiros · 1 · 1501

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 854567
    • Gender:Male
  • point d’amour
ἁρμονίη ἀφανὴς φανερῆς κρείττων -- the hidden attunement is better than the obvi­ous one, invisible connection is stronger than visi­ble

L'armonia che non appare è migliore di quella che appare

Η αφανής αρμονία είναι καλύτερη απ' τη φανερή
« Last Edit: 11 Oct, 2023, 16:44:20 by spiros »


 

Search Tools